Category Heian Godan

Heian Godan

Heian Godan
« La longue paix 5ème niveau »

idheiangodan.jpg

Départ : Hachiji dachi.

Annonce du kata : Heian Godan!
 1. Jambe gauche – Préparation du blocage
 2.  Kokutsu dachi gauche – Chudan uchi uke gauche.
 3. Su place Gyaku Zuki chudan droit.
 4. Ramener la jambe droite, tête à droite, pieds joints – Heisoku Dachi – Kagi Kamae.
 5. Jambe droite – Préparation du blocage
 6. Kokutsu dachi face – Chudan uchi uke droit.
 7. Sur place gyaku Zuki chudan gauche.
 8. Ramener la jambe gauche, tête à gauche, pieds joints – Heisoku Dachi – Kagi Kamae.
 9. Avancer pied droit – Préparation du blocage
 10. Ko kutsu dachi droit – Chudan morote uke droit.
 11. Avancer pied gauche – Préparation du blocage
 12. Ze Kutsu Dachi gauche – Gedan Juji Uke
 13. Sur place – Prépartion du blocage
 14. Su place Jodan Juji Uke mains ouvertes
 15. Sur Place amener les paumes face à face, main droite d’efface sous main gauche direction hanche droite – Chudan Osae Uke
 16. Sur place Chudan Zuki gauche. 
 17. Avancer – zen kutsu dachi droit – Chudan oï Zuki droit – KIAI!
 18. Pivoter sur pied gauche de 180° Préparation du blocage Gedan Baraï et elévation du genou
 19. Sur Place Chudan Haishu Uke
 20. Sur Place Préparation du blocage
 21. Sur Place Chudan Kake Uke gauche
 22. Sur Place Jodan Makazuki Geri droit
 23. Pivoter sur pied gauche de 180° – kiba dachi – Chudan empi Uchi Droit.
 24. Regrouper jambe gauche sur jambe droite – Kosa Dachi – Chudan morote uke.
 25. Remonter sur jambe droite – Renoji Dachi – Morote Ushiro Age Zuki
 26. Sauter en pivotant de 90° – préparation du blocage
 27. pour terminer en Gedan juji Uke.
 28. Déplacer pied droit, en pivotant encore de 90° – préparation du blocage
 29. Zen Kutsu Dachi droit – Chudan morote uke droit.
 30. Pivoter sur pied droit de 180° – préparation du blocage
 31. Zen kutsu dachi gauche  – Jodan Nagashi Uke gauche – Gedan Shuto Uchi droit
 32. Sur place passer en kokutsu dachi gauche – gedan barai droit
 33. Ramener la jambe gauche sur la jambe droite, Heisoku Dachi
 34. pivoter sur pied gauche – préparation du blocage
 35. temps intermédiaire
 36. Zen kutsu dachi gauche – Jodan Nagashi Uke gauche – – teisho jodan – Gedan Shuto Uchi droit
 37. Kokutsu Dachi droit – Gedan Baraï gauche – Ushiro Uchi Uke gauche

Arrivée : Hachiji dachi.

kataHean_Godan.gif 

 

 

 

Read More