Category Mawashi Geri

Mawashi Geri

Mawashi Geri
 

ke-mawashi.gif
 

Keri Waza 

Coup de pied circulaire fouetté

pm-haisoku.gif

 

Read More