Category Défense

Otoshi Uke

Otoshi Uke

uk-otoshiuke.gif

 

Uke Waza

 

Défense en frappant avec l’avant bras vers le bas

 

Read More

Gedan Baraï

Gedan Baraï
 

uk-gedanbarai.gif

 

Uke Waza 

 

Défense basse par un mouvement de balayage avec le bras

 

Read More

Jodan Age Uke

Jodan Age Uke 

uk-jodanageuke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense haute par mouvement remontant avec le bras

 

Read More

Soto Uke

Soto Uke
 

uk-sotouke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense avec le bras dans un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur

 

Read More

Uchi Ude Uke

Uchi Ude Uke 

uk-udeuke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense avec le bras dans un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur

 

Read More

Osae Uke

Osae Uke 

uk-osaeauke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense par pression ou immobilisation avec la main

 

Read More

Shuto Uke

Shuto Uke 

uk-shutouke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense avec le tranchant de la main

 

Read More

Haishu Uke

Haishu Uke
 

uk-haishuuke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense avec le dos de la main

 

Read More

Teisho Uke

Teisho Uke 

uk-teishouke.gif

 

Uke Waza 

 

Défense avec la paume de la main

 

Read More

Juji Uke

Juji Uke
 

uk-jujiuke1.gif     uk-jujiuke2.gif

 

Uke Waza 

 

Défense double avec les deux bras croisés

 

Read More