Ura Mawashi Geri

Ura Mawashi Geri 

ke-uramawashigeri.gif 

Keri Waza 

Coup de pied en revers tournant